Pravidla obchodu

VSTUP

Internetový obchod dostupný na https://liftstore.pl/ provozuje firma pod názvem Liftstore spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa na ul. Sadowa 21, 05-850 Jawczyce, NIP: 1182183980, KRS: 0000756751 zapsaná v národním soudním rejstříku.

Kontaktní údaje prodávajícího:

Tento dokument (který je zároveň předpisy podle zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb), dále jen „Předpis“, vymezuje druhy a rozsah elektronických služeb prostřednictvím Internetového obchodu, pravidla pro uzavírání prodeje smlouvy prostřednictvím Internetového obchodu, pravidla pro plnění těchto smluv, práva a povinnosti Zákazníka a Prodávajícího, jakož i postup při odstoupení od smlouvy a reklamační řád.

I. DEFINICE

 1. Internetový obchod – internetový obchod dostupný na https://liftstore.pl/ .
 2. Prodávající – obchodní činnost pod názvem Liftstore spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa na adrese ul. Sadowa 21, 05-850 Jawczyce, NIP: 1182183980, KRS: 0000756751 zapsaná v národním soudním rejstříku.
 3. Zákazník – fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační složka bez právní subjektivity, které zákon přiznává právní způsobilost, uzavírá smlouvu s Prodávajícím.
 4. Spotřebitel – fyzická osoba, která činí s prodávajícím právní obchod, který přímo nesouvisí s jeho obchodní nebo profesní činností.
 5. Služba – elektronické služby poskytované Prodávajícím prostřednictvím Internetového obchodu.
 6. Kupní smlouva – smlouva uzavřená na dálku mezi Zákazníkem a Prodávajícím prostřednictvím Internetového obchodu, jejímž předmětem je koupě Produktu.
 7. Produkt (zboží) – produkt připravený na objednávku Zákazníka, který Zákazník nakupuje prostřednictvím Internetového obchodu.
 8. Objednávkový formulář – formulář dostupný v Internetovém obchodě, který umožňuje zadat objednávku a zakoupit Produkt.
 9. Registrační formulář – formulář dostupný v Internetovém obchodě, který vám umožní vytvořit Zákaznický účet.
 10. Zákaznický účet – soubor zdrojů v ICT systému Prodávajícího, ve kterém se shromažďují informace o Zákazníkovi, včetně adresních údajů a historie objednávek.
 11. Pracovní den – jeden den od pondělí do pátku, kromě státních svátků.

II. OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Prodávající se zavazuje poskytovat zákazníkovi služby v rozsahu a za podmínek uvedených v Řádu.
 2. Zákazník se zavazuje používat Internetový obchod v souladu s platnými právními předpisy a zásadami společenského soužití.
 3. Zákazník využívající Služby Prodávajícího je povinen dodržovat tato Pravidla.
 4. Prodávající dodržuje zásady ochrany osobních údajů Zákazníků stanovené Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. 
 5. Zákazník souhlasí se shromažďováním, uchováváním a zpracováním osobních údajů prodávajícím za účelem plnění smlouvy. Podrobné podmínky shromažďování, zpracování a ochrany osobních údajů Prodávajícím jsou uvedeny v „Zásadách ochrany osobních údajů“ Internetového obchodu.
 6. Produkty dostupné v Internetovém obchodě jsou nové, bez fyzických a právních vad. 
 7. Informace o Produktu na stránkách Internetového obchodu představují výzvu k uzavření smlouvy ve smyslu čl. 71 zákona ze dne 23. dubna 1964, občanský zákoník.
 8. Prodávající si vyhrazuje právo měnit ceny produktů dostupných v internetovém obchodě, zavádět nové produkty a také provádět a zrušit propagační akce nebo provádět změny probíhajících akcí.

III. SLUŽBY A VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 1. Prodávající prostřednictvím Internetového obchodu poskytuje elektronické služby spočívající v:
  1. umožnění vyplnění objednávkového formuláře za účelem uzavření kupní smlouvy,
  2. umožňující registraci a vedení zákaznického účtu.
 2. Služby uvedené v odst. 1 jsou poskytovány zdarma.
 3. Smlouva o poskytování elektronických služeb ve formě umožnění vyplnění objednávkového formuláře je se Zákazníkem uzavřena na dobu určitou okamžikem zahájení vyplňování formuláře a zaniká okamžikem, kdy odstoupí od vyplnění formuláře popř. kdy odešle vyplněný formulář Prodávajícímu. 
 4. Smlouva o poskytování elektronických služeb formou umožnění registrace a vedení Zákaznického účtu je se Zákazníkem uzavřena na dobu neurčitou okamžikem registrace v Internetovém obchodě. 
 5. Zřízení zákaznického účtu („registrace“) se provádí pomocí funkce dostupné na webu internetového obchodu – Registrační formulář. 
 6. Pro objednání produktů dostupných v online obchodě je vyžadován zákaznický účet.
 7. Technické požadavky nutné k využívání služeb poskytovaných prodávajícím:
  1. zařízení s přístupem na internet,
  2. webový prohlížeč, který podporuje soubory cookie,
  3. přístup k e-mailu.
 8. Zákazník nese poplatky spojené s přístupem k internetu a přenosem dat dle tarifu svého poskytovatele internetových služeb.

IV. PRODEJNÍ SMLOUVA

 1. Pouze Zákazník s adresou pro doručování v Polsku nebo jiném členském státě Evropské unie a s aktivním Zákaznickým účtem v Internetovém obchodě je oprávněn provádět objednávky v Internetovém obchodě.
 2. Prodávající umožňuje provádět objednávky produktů dostupných v internetovém obchodě v souladu s následujícími způsoby:
  1. pomocí objednávkového formuláře dostupného v internetovém obchodě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu,
  2. elektronicky na e-mailovou adresu prodávajícího https://liftstore.pl/ ,
  3. telefonicky na čísle +48 697 300 300 .
 3. Za účelem zadání objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře se zákazník přihlásí do internetového obchodu, vybere produkt dostupný v internetovém obchodě, uvede množství, které hodlá zakoupit, a uvede další funkce objednaného produktu (pokud existují). Po výběru Produktu (vložení Produktu do „košíku“ prostřednictvím funkčnosti dostupné v Internetovém obchodě) vyplní Zákazník Objednávkový formulář, ve kterém uvede údaje potřebné pro Prodávajícího k dokončení objednávky, a následně potvrdí zadání objednávky. objednejte pomocí tlačítka „Objednat a zaplatit“ .
 4. Za účelem elektronického podání poskytuje Zákazník Prodávajícímu informace o objednaném Produktu a údaje nezbytné k vyřízení objednávky, zejména identifikační údaje, adresní údaje a údaje umožňující kontakt ohledně objednávky (telefonní číslo, e-mailová adresa).
 5. Za účelem telefonické objednávky poskytne Zákazník Prodávajícímu informace o objednaném Produktu a údaje nezbytné k vyřízení objednávky, zejména identifikační údaje, adresní údaje a údaje umožňující kontakt ohledně objednávky (telefonní číslo, e-mail adresa).   
 6. Po obdržení objednávky prodávající zašle zákazníkovi potvrzení o přijetí objednávky e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou při zadávání objednávky. Prodávající poté, po ověření možnosti dokončení objednávky, zašle Zákazníkovi zprávu s potvrzením objednávky. Jakmile Zákazník obdrží zprávu o potvrzení objednávky, je kupní smlouva uzavřena.
 7. Zpráva potvrzující objednávku obsahuje sjednané podmínky kupní smlouvy, zejména množství a druh objednaného Produktu, celkovou cenu k úhradě včetně nákladů na dodání a výši poskytnutých slev (pokud existují).

V. DOBA ZPRACOVÁNÍ OBJEDNÁVKY A DODÁNÍ

 1. Prodávající vyřizuje objednávky v pořadí, v jakém je obdrží (s přihlédnutím k bodu VI odst. 3 těchto Pravidel).
 2. Doba trvání objednávky zahrnuje přípravu, kompletaci, zabalení a vydání Produktu Prodávajícím. Průměrná doba vyřízení objednávky je do 7 pracovních dnů.
 3. V případě objednávek skládajících se z několika Produktů s různou dostupností, které mají být dodány v jedné zásilce, bude datum dokončení objednávky záviset na datu dokončení posledního Produktu, kterého se objednávka týká, Prodávajícím, pokud se se Zákazníkem nedohodne jinak.
 4. V případě, že část objednávky skládající se z více Produktů není aktuálně dostupná, je o tom Zákazník informován telefonicky nebo e-mailem a rozhodne o způsobu vyřízení objednávky (částečná realizace, prodloužení čekací doby, zrušení celé objednávky nebo výběru náhradního produktu). 
 5. K času dokončení objednávky je třeba připočítat čas doručení Produktu Zákazníkovi přepravcem v souladu se způsobem doručení zvoleným Zákazníkem. Informace o způsobu dodání a nákladech jsou zákazníkovi uvedeny při zadávání objednávky.
 6. Objednávky jsou vystaveny k doručení dopravci pouze v pracovní dny.
 7. Zákazník by měl po převzetí zásilky pečlivě zkontrolovat stav obalu a jeho obsah. V případě poškození nebo jiných nesrovnalostí by měl sepsat škodní protokol v přítomnosti kurýra a informovat prodávajícího.
 8. Prodávající umožňuje osobní vyzvednutí objednávky na svém stacionárním místě ul. Sadowa 21, 05-850 Jawczyce během otevírací doby místa. Osobní odběr je možný pouze po předchozím potvrzení ze strany Prodávajícího, že objednávka je připravena k dodání.

VI. PLATEBNÍ METODY JSOU PŘIJÍMÁNY

 1. Prodávající umožňuje následující způsoby platby:
  1. formou platby předem elektronickým převodem prostřednictvím platebního systému imoje, jehož správcem je ING Bank Śląski SA se sídlem v Katovicích, ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, zapsaná v rejstříku podnikatelů u Okresního soudu Katowice-Wschód, VIII obchodní oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000005459, se základním kapitálem 130 100 000,00 PLN a splaceným kapitálem 0 000,13 PLN je aktivním plátcem DPH a má daňové identifikační číslo NIP 634-013-54-75.
  2. formou platby předem klasickým převodem na bankovní účet prodávajícího.
 2. Zákazník je povinen provést platbu do 7 pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy. V případě nezaplacení ve stanovené lhůtě může být kupní smlouva ukončena.
 3. Prodávající přistoupí k vyřízení objednávky, jakmile obdrží od provozovatele elektronického platebního systému informaci, že platba byla Zákazníkem provedena správně nebo že platba byla připsána na bankovní účet (v případě klasického převodu).
 4. Prodejce dokládá prodej Produktu účtenkou nebo fakturou s DPH. Doklad o koupi je Zákazníkovi doručen spolu s Produktem nebo elektronicky na e-mailovou adresu, kterou Zákazník uvedl při objednávce.
 5. Zákazník si může vybrat následující formy platby za objednané Zboží: platby BLIK, platební karta, elektronický převod prostřednictvím externího platebního systému imoje, provozovaného ING Bank Śląski SA se sídlem v Katovicích.
 6. Transakce budou prováděny z platebních odkazů.

VII. NÁKLADY NA DORUČENÍ

 1. Náklady na doručení se pohybují od 300 PLN do 5 000 PLN a závisí na velikosti zásilky.

VII. ZÁRUKA NA VADY VÝROBKU

 1. Podle Čl. 556 zákona ze dne 23. dubna 1964, občanský zákoník, odpovídá Prodávající Zákazníkovi, pokud má prodaný Produkt fyzickou nebo právní vadu. Prodávající je zproštěn odpovědnosti ze záruky, pokud zákazník v době uzavření smlouvy o vadě věděl.
 2. Dodání Produktu v rámci uplatnění práv ze záruky za vady jde na náklady Prodávajícího.
 3. Prodávající odpovídá v rámci záruky v případě zjištění vady do dvou let ode dne dodání Produktu Zákazníkovi.
 4. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným používáním výrobků.
 5. Oznámení o vadách Produktu zasílejte e-mailem na adresu: Sprzedaż@liftstore.pl nebo písemně na adresu sídla Prodávajícího. Žádost lze podat na formuláři, který tvoří přílohu 2 Pravidel.
 6. Má-li prodávaná věc vady, může Zákazník podat prohlášení o snížení ceny nebo odstoupit od smlouvy, ledaže Prodávající neprodleně a bez zbytečných obtíží Zákazníkovi vymění vadnou věc za věc bez vady nebo neodstraní vadu. Toto omezení neplatí, pokud již byla věc prodávajícím vyměněna nebo opravena nebo prodávající nesplnil povinnost vyměnit věc za věc bez vady nebo odstranit vadu.
 7. Zákazník může místo odstranění vady navrhované prodávajícím požadovat výměnu věci za bezvadnou, nebo místo výměny věci požadovat odstranění vady, pokud věc neuvede do souladu s kupní smlouvou. způsob zvolený zákazníkem je nemožný nebo by vyžadoval nadměrné náklady ve srovnání se způsobem navrženým prodávajícím.
 8. Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy, jde-li o nepodstatnou vadu
 9. Pokud je to nutné pro posouzení fyzických vad, měl by být Produkt doručen na následující adresu: Liftstore spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa na ul. Sadowa 21, 05-850 Jawczyce.
 10. Prodávající odpoví na oznámení Zákazníka do 14 kalendářních dnů ode dne jeho obdržení. Neprojednání žádosti ve stanovené lhůtě se rovná jejímu přijetí.
 11. Prodávající hradí náklady na vyzvednutí, dodání, odstranění vady nebo výměnu Produktu za nový. 

VIII. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 1. Zákazník, který je spotřebitelem v souvislosti s čl. 27 zákona ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů máte právo odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku bez udání důvodu. 
 2. Právo na odstoupení od smlouvy je platné do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí Produktu Zákazníkem nebo jím určenou třetí osobou s výjimkou dopravce.
 3. Právo odstoupit od smlouvy do 14 kalendářních dnů má podnikatel, který nakupuje za účelem nesouvisejícím s podnikatelskou činností.
 4. Zákazník může od smlouvy odstoupit zasláním prohlášení na formuláři tvořícím přílohu 1 těchto Pravidel, zasláním e-mailu na e-mailovou adresu Sprzedaż@liftstore.pl nebo na poštovní adresu prodávajícího.
 5. Pro dodržení lhůty uvedené v odst. 2, stačí zaslat prohlášení o odstoupení od smlouvy před uplynutím doby její platnosti.
 6. Prodávající neprodleně potvrdí Zákazníkovi přijetí prohlášení o odstoupení od smlouvy. 
 7. Prodávající bezodkladně, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne doručení prohlášení o odstoupení od smlouvy, vrátí kupujícímu všechny platby, které od něho přijal, včetně nákladů na dodání věci. Prodávající vrátí platbu stejným způsobem platby, jaký použil zákazník, pokud zákazník výslovně nesouhlasil s jiným způsobem vrácení peněz, který pro něj nepředstavuje žádné náklady.
 8. Pokud Prodávající nenabídl, že si Produkt od Zákazníka vyzvedne sám, může zadržet vrácení přijatých plateb, dokud nebude Produkt vrácen nebo Zákazník předloží doklad o jeho vrácení, podle toho, která událost nastane dříve.
 9. Pokud zákazník zvolil jiný než nejlevnější způsob obvyklý nabízený prodávajícím, není prodávající povinen uhradit kupujícímu dodatečné náklady, které mu tím vznikly.
 10. Zákazník je povinen vrátit věc prodávajícímu nebo ji předat prodávajícím pověřené osobě neprodleně, nejpozději však do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy odstoupil od smlouvy, pokud prodávající nenavrhl, že vyzvedněte produkt sám. Pro dodržení termínu stačí zaslat Produkt zpět před uplynutím jeho platnosti.
 11. Zákazník nese pouze přímé náklady na vrácení Produktu.
 12. Produkt by měl být doručen na následující adresu: Liftstore spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa na ul. Sadowa 21, 05-850 Jawczyce.
 13. V případě odstoupení od smlouvy spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty věci v důsledku užití věci nad rámec toho, co je nutné ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti věci.
 14. Právo na odstoupení od smlouvy nemá Zákazník ve vztahu ke smlouvám uvedeným v čl. 38 zákona ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitele.

IX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH SLUŽEB A REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ

 1. V případě smluv o poskytování elektronických služeb nepřetržitého a neurčitého charakteru má Zákazník právo smlouvu vypovědět. Zákazník může smlouvu vypovědět s okamžitou účinností a bez udání důvodu zasláním výpovědi na e-mailovou adresu: sales@liftstore.pl.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo vypovědět smlouvu o poskytování elektronických služeb nepřetržitého a neurčitého charakteru se 14denní výpovědní lhůtou v případě porušení ustanovení tohoto Řádu Zákazníkem.
 3. V případě neplnění nebo nesprávného plnění služeb poskytovaných prostřednictvím Internetového obchodu Prodávajícím je Zákazník oprávněn podat reklamaci e-mailem na adresu Sprzedaż@liftstore.pl.
 4. Řádně podaná reklamace by měla obsahovat označení Zákazníka (jméno a příjmení nebo název firmy, adresu bydliště nebo adresu sídla firmy a e-mailovou adresu), předmět reklamace spolu s uvedením doby, do které se stížnost týká a okolnosti odůvodňující podání stížnosti. 
 5. Reklamace bude prodávajícím posouzena do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení reklamace.

X. USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE PODNIKATELŮ

 1. Ustanovení tohoto odstavce se vztahují pouze na Zákazníky, kteří nejsou spotřebiteli podle čl. 221 občanského zákoníku.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, ledaže by Produkt byl vydán Zákazníkovi, třetí osobě jednající jménem Zákazníka nebo přepravci provádějícímu dodávku Zákazníkovi. Odstoupením od smlouvy ze strany prodávajícího nevznikají nároky ze strany zákazníka vůči prodávajícímu.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo omezit způsoby platby dostupné v Internetovém obchodě. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat platbu předem v celé nebo částečné hodnotě objednávky, bez ohledu na způsob platby zvolený zákazníkem.
 4. Na základě článku. 558 občanského zákoníku, v případě prodeje Produktu Zákazníkovi, který není spotřebitelem, je ručení Prodávajícího ze záruky vyloučeno.
 5. Na základě článku. 548 §1 občanského zákoníku, po vydání Produktu Prodávajícím Zákazníkovi, třetí osobě určené Zákazníkem nebo přepravcem, výhody a břemena související s Produktem a riziko náhodné ztráty nebo poškození Produkt je převeden na zákazníka. 
 6. Odpovědnost prodávajícího vůči zákazníkovi je omezena pouze na skutečné škody vzniklé zákazníkovi v souvislosti s nesprávným plněním smlouvy ze strany prodávajícího, přičemž prodávající odpovídá ve výši nepřevyšující hodnotu objednávky zadané zákazníkem.

XI. ODPOVĚDNOST

 1. Prodávající nenese odpovědnost za zadání nesprávných údajů Zákazníkem (zejména uvedením nesprávných údajů ve formulářích dostupných na webových stránkách) nebo jednání Zákazníka způsobem, který brání nebo znemožňuje poskytování a realizaci služeb Prodávajícím.
 2. Prodávající nenese odpovědnost za důsledky používání Internetového obchodu Zákazníkem způsobem, který je v rozporu s ustanoveními Nařízení, platným právem a pravidly společenského soužití nebo zvyklostmi platnými v tomto ohledu.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo pozastavit nebo ukončit poskytování jednotlivých funkcionalit Internetového obchodu z důvodu potřeby údržby, revize nebo rozšíření technické základny či softwaru. Pozastavením nebo ukončením služeb jednotlivých funkcionalit Internetového obchodu nesmí dojít k porušení práv Zákazníka.

XII. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

 1. Veškerý obsah zveřejněný v internetovém obchodě (včetně grafiky, textů, rozvržení stránky a log), a nikoli od zákazníka nebo jiných dodavatelů, je chráněn autorským právem a je výhradním vlastnictvím prodávajícího. Použití tohoto obsahu bez písemného souhlasu Prodávajícího má za následek občanskoprávní a trestní odpovědnost.
 2. Zákazník je povinen používat jakýkoli obsah umístěný v rámci Internetového obchodu pouze pro svou osobní potřebu. Použití obsahu v jiném rozsahu je povoleno pouze tehdy, pokud to Prodávající výslovně určí.
 3. Užívání Internetového obchodu, včetně používání textových a grafických materiálů, fotografií, aplikací, databází či jiného obsahu, neznamená nabytí jakýchkoli práv Zákazníkem ve vztahu k uvedenému obsahu, a zejména neznamená, že získání vlastnických autorských práv, souvisejících práv nebo licencí .
 4. Bez výslovného souhlasu prodávajícího je zakázáno provádět následující akce:
  1. kopírování, upravování a elektronické či jiné přenášení Internetového obchodu nebo jeho částí, jakož i jednotlivého obsahu zpřístupňovaného jeho prostřednictvím,
  2. šíření obsahu zveřejněného v Internetovém obchodě jakýmkoli způsobem,
  3. stahování obsahu databází a jeho sekundární využití zcela nebo zčásti.

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto Pravidel. Prodávající oznámí změny Pravidel na webových stránkách Internetového obchodu nejméně 14 kalendářních dnů před nabytím účinnosti změn Pravidel. Změna ustanovení Řádu se netýká Zákazníků, kteří provedli objednávku v době platnosti předchozí verze Řádu. Změny Pravidel během trvání smluvního vztahu nepřetržitého charakteru zavazují druhou stranu, pokud jsou splněny požadavky uvedené v čl. 384 občanského zákoníku a smluvní strana smlouvu ve výpovědní lhůtě 14 kalendářních dnů nevypověděla.
 2. V ostatních záležitostech, na které se nevztahují ustanovení těchto Pravidel, se použijí příslušná ustanovení polského práva.
 3. Zákazník má možnost využít mimosoudní způsoby řešení reklamací a vymáhání nároků vyplývajících z objednávek zadaných v Obchodě. Jedná se o: v případě sporu o vlastnická práva z kupních smluv a smluv o poskytování služeb podání žádosti o projednání věci u Stálého spotřebitelského rozhodčího soudu působícího při příslušném Vojvodském inspektorátu obchodní inspekce; podání žádosti zemskému inspektorovi obchodní inspekce v Białystoku (http://www.bialystok.wiih.gov.pl/) k provedení úkonů směřujících k mimosoudnímu řešení sporu podle zákona ze dne 23. září 2016 o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (Sbírka zákonů z roku 2016, bod 1823).
 4. Bez ohledu na odst. 3 Zákazník může požádat o pomoc městského (povinného) ombudsmana spotřebitelů. Všechny potřebné informace lze získat na webových stránkách Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele www.uokik.gov.pl. 
 5. Zákazník, který je spotřebitelem, může rovněž využít elektronický způsob řešení sporů s Prodávajícím prostřednictvím ODR platformy dostupné na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 
 6. Spory vzniklé v důsledku poskytování služeb podle těchto Pravidel budou řešeny:
  • obecnému soudu podle volby zákazníka v souladu s příslušnými ustanoveními polského práva, pokud je zákazník spotřebitel,
  • k obecnému soudu příslušnému podle sídla prodávajícího, není-li zákazník spotřebitel.
 7. Jeho nedílnou součástí jsou přílohy Pravidel.
 8. Ve věcech, na které se nevztahují předpisy, ustanovení občanského zákoníku a příslušných aktů polského práva, jakož i práva Evropské unie, zejména GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES).
 9. Pravidla vstupují v platnost 22. července 2020.